Cele:

Cele:

Głównym celem Warsztatów jest zapewnienie uczestnikom kontaktu z wybitnymi osobistościami świata muzyki klasycznej oraz integracja między młodymi muzykami z Polski i z Chin, w tym roku cel ten będzie realizowany za pomocą wykładów online. Celem Kursu jest podniesienie umiejętności z zakresu sztuki gry na instrumentach smyczkowych oraz umożliwienie spotkania (wirtualne) młodych muzyków z międzynarodowymi artystami, służące wymianie myśli, doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Warsztaty będą też okazją do promowania wybitnych polskich kompozytorów oraz polskiej tradycji kompozytorskiej. Do głównych założeń warsztatów należy podniesienie poziomu edukacji artystycznej poprzez podwyższenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności wszystkich uczestników. 
W ramach Warsztatów Online uczestnicy zapoznają się z utworami polskich kompozytorów (H. Wieniawski, St. Moniszko), co wpłynie na upowszechnienie polskiej muzyki kameralnej na świecie. 
Warto dodać, że w ten sposób chcemy promować także polską edukację muzyczną na świecie – udostępniając szerszej niż dotąd publiczności często bardzo potrzebne w nauce gry na instrumencie zagadnienia, takie jak technika gry, świadome kształtowanie frazy, elementy artykulacyjne, sposoby właściwego ćwiczenia gry na instrumencie. 

Przewiń do góry